Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП «Верховинський ЦПМСД»

Опубліковано 13 березня 2020
Перегляди: 528

Протокол № 1

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади  директора комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

від 13 березня 2020 року                                           селище Верховина

 

Початок проведення засідання конкурсної комісії об 15.00 год.

Закінчення засідання конкурсної комісії об 15.30 год.

Всього членів – 9

Присутні – 6

Відсутні – 3 (Федорук Г.Д., Шкрібляк В.І. - виробнича необхідність, Степанченко Л.В. – курси в м.Івано-Франківськ)

Голова конкурсної комісії –Федюк В.Т.

Секретар конкурсної комісії – Кікінчук Г.М.

 

Порядок денний:

  1. Підготовка проведення конкурсу.
  2. Оголошення про конкурс.
  3. Критерії участі у конкурсі.

 

Інформує: Федюк В.Т. – голова комісії, ознайомив присутніх з розпорядженням голови Верховинської районної ради від 10.03.2020 р. № 23-р «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Виступили: Кікінчук Г.М., Федорчак І.В., Федюк В.Т., Сапріянчук О.П. та запропонували  наступні критерії претендентів для участі у конкурсі:

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості - (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), терміндії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідноі здодатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, науковіпублікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, претендент повинен мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Голосування за пропозиції:

За – 6, проти – немає, утрималось – немає.

 

Вирішили:  1. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП «Верховинський ЦПМСД» оприлюднити 13.03.2020 на  вебсайті районної ради, та висвітлити на сторінках районної газети «Верховинські вісті» (додається);

  1. Дата проведення конкурсу:

16.04.2020 року об 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Проведення з претендентами співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу буде оприлюднено на сайті районної ради та повідомлено претендентів додатково.

 

  1. Місце проведення конкурсу за адресою: 78700, Івано-Франківська область, Верховинський район, смт Верховина, вулиця Франка,20.

 

 

 

Голова конкурсної комісії          _____________  Федюк В.Т.

Секретар конкурсної комісії       _____________ Кікінчук Г.М.

Члени конкурсної комісії:           _____________  Сапріянчук О.П.

                                                        _____________  Федорчак І.В.

                                                        _____________  Сумарук В.М.

                                                        _____________  Сінітович М.В.

 

 

 

 Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної

посади директора (головного лікаря)

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  головного лікаря  комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), п.2 розпорядження районної ради від 10.03.2020 № 23-р «Про утворення комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Назва підприємства:  комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (скорочена назва КНП «Верховинський ЦПМСД»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська область, Верховинський район, смт Верховина, вул. Жаб’євська,10.

 

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної та інших видів медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

 

Статут комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено рішенням районної ради від 22 серпня 2018 року.

  

Структура підприємства:

Адміністративно-управлінський відділ.

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

Лікувально-профілактичні підрозділи.

 

 

 

 Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правовихактів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, претендент повинен мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості - (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою в термін з 16 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року за адресою: 78700,  селище Верховина, вулиця Франка 20, районна рада

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел.(03432) 2-23-24 е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

 

 

Анонс подій

16 квітня 2019 року об 11-ій годині буде проведено День депутата в районній раді.

ПЛАН проведення Дня депутата >

Звернення райради

Різне