Запобігання корупції

 
   


УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________________________________________________________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від __01 квітня__ 2020р. №__36-р____

селище Верховина

 

Про уповноважену особу з питань

запобігання та виявлення корупції

у виконавчому апараті

Верховинської районної ради

 

Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Верховинській районній раді: 

 1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Верховинської районної ради - головного спеціаліста з питань кадрової роботи, правового забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату районної ради Кікнічука Юрія Ярославовича.
 2. Затвердити положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Верховинської районної ради (додається).
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                                                  Іван Шкіндюк

 

 

 

    Додаток

до розпорядження районної ради

від ___01 квітня_____2020р. № __36-р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
у виконавчому апараті Верховинської районної ради

 

 1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням голови Верховинської районної ради .
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.
 3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові районної ради .

 1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 1. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчого апарату районної ради, інформує в установленому порядку про такі факти голову Верховинської районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників виконавчого апарату районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату районної ради до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі голові районної ради про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради. 

 1. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.
 2. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

 2) отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

 3) ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

 1. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 1. Уповноважена особа може залучатися до проведення  експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються в районній раді, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 2. Керівництво Верховинської районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                Роман Ванівський

 

З питань повідомлення про корупцію звертатися на ел пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або на особистому прийому уповноваженому.

 

Анонс подій

16 квітня 2019 року об 11-ій годині буде проведено День депутата в районній раді.

ПЛАН проведення Дня депутата >

Звернення райради

Різне